Algemene voorwaarden NKbodydraggen 2018:

 • In het bezit te zijn van een geldige wettige aansprakelijkheidsverzekering waarin kitesurfen is opgenomen in de dekking t.b.v. schade aan derden zoals toeschouwers en deelnemers.
 • In het bezit te zijn van deugdelijk kitesurf materiaal
 • In het bezit te zijn van een safetyleash en een kiteknife
 • Mij te houden aan de door de organisatie gestelde regels
 • In het bezit te zijn van een A&B zwemdiploma
 • Geen alcohol of andere te hebben genuttigd voor of tijdens de competitie
 • Akkoord te gaan met onderstaande aansprakelijkheidsclausule
 • Kiters nemen deel op eigen risico aan het NK Bodydraggen
 • NK Bodydraggen stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de deelnemers
 • Kiters nemen geheel op eigen risico deel aan het NK Bodydraggen
 • NK Bodydraggen stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door deelnemers aan derden of materiaal
 • De deelnemer verklaart deelname aan het NK Bodydraggen op eigen risico en de organisatie of organiserende partijen niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->#main-header {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->display:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->#page-container {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-top:0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>